Notulen

Als notuliste ben ik bij de vergadering op locatie aanwezig. De voorbereiding en uitwerking doe ik vanaf mijn eigen werkplek, waardoor er geen beslag wordt gelegd op uw kantoorcapaciteit. De inzet is afhankelijk van uw wensen. Wilt u een uitgebreid verslag of een beknopte besluitenlijst? Wilt u ondersteuning bij de organisatie van uw bijeenkomst of wilt u de gehele organisatie uit handen geven? Ik verzorg het graag voor u.

 

Tarief

De kosten hangen samen met de duur en de aard van de bijeenkomst en de overeengekomen dienstverlening. De kosten van de notulen zijn gebaseerd op vergadertijd, uitwerktijd en eventueel bijkomende dienstverlening en worden vooraf overeengekomen.

Ervaringen van anderen

Yvon van Mastrigt,
voorzitter RvT Acantus

‘….. nauwgezet ……. rots in de branding….’

 

Ds A.A. Floor, voorzitter,
Raad van Toezicht Woon Zorg Unie Veluwe

‘….. buitengewoon en integer …..’

 

Mr. Sandra (S.E.) Korthuis,
directeur-bestuurder Woonconcept

‘….. ik kijk uit naar het vervolg op onze samenwerking …..’

 

Anje de Vries,
ADV sharing skills is creating skills

‘….oprecht, betrokken en flexibel….’