A.C. Koetje, professioneel en integer

Door ruime ervaring als notuliste van vergaderingen van toezichthouders, bestuur en medezeggenschapsorganen en bijeenkomsten in het kader van samenwerking en onderzoek heb ik professionaliteit ontwikkeld en invulling gegeven aan integriteit. Wat voor u telt is het resultaat: U leest in de notulen terug wat vastgelegd moet worden. En wat vertrouwelijk is, zal vertrouwelijk blijven.

 

Flexibel en direct inzetbaar

Op het moment dat u ondersteuning bij de organisatie van uw bijeenkomst of verslaglegging nodig heeft, ben ik direct inzetbaar. Door ruime kennis en ervaring is de introductie kort en kan ik direct aan de slag.  

 

Organiseren

Desgewenst kan A.C. Koetje ondersteuning bieden bij het opstellen van de agenda, bijvoorbeeld aan de hand van governancecode en actielijsten. Naast het organiseren van uw vergadering kunt u een beroep doen op A.C. Koetje voor het zorgvuldig en goed verzorgen van bijzondere ontvangsten, recepties of jubilea.

Doelgroep

Toezichthouders, bestuurders, medezeggenschapsorganen, klachten- en bezwarencommissies bij o.a. overheid, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen.

 

Opdrachtgevers kiezen voor A.C. Koetje vanwege:

  • Integriteit en professionaliteit
  • Goede samenwerking
  • Kwaliteit van de notulen
  • Flexibiliteit en inzetbaarheid
  • Onafhankelijkheid en neutraliteit
  • 25 jaar ervaring als directie- en bestuurssecretaresse